Kategorie

Nejprodávanější produkty

Severočeský Pohár 


Klubovka IPSC Pistole Žalany

 Datum: 20.5.2017 v 9: 00 první rána

  Ředitel závodu: Václav Černý

  Range Master: Ivo Rehberger

  SO: Jiří Marek

  Počet situací: 11

  Počet ran: 200

  Kapacita závodu: 140 Celkem

  Prezentace: 8:00

  Startovné: 1000,- Kč 

 

  Pravidla: Dle aktuálních pravidel IPSC. –   na  www.apscr.cz

 Bezpečnost: Dle aktuálních pravidel IPSC. Ve vyznačeném prostoru střelnice je povinné používat ochrany     zraku a sluchu.

  Arbitráž: Dle aktuálních pravidel IPSC.

  Arbitrážní popl.: Láhev Fernetu

 Divize:  Open, Standard, Production, Revolver,
Production optics, Classic, PCC,PCC Ope

  Kategorie: Lady, Junior, Senior a Super Senior

 

  Ceny: První tři místa pro všechny uznané divize a kategorie. Divize

    bude uznána  pokud v ní závod  dokončí  alespoň 10 závodníků. Kategorie bude  uznána pokud v ní závod           dokončí alespoň 5 závodníků.

 

                      Registrace do závodu.


Follow us on Facebook